LOADING

Type to search

Biznes

Nieważna karta kierowcy – jakie konsekwencje mogą Cię spotkać?

Każdy pracownik w branży transportu powinien być zaznajomiony z regulacjami dotyczącymi przewozu towarów i osób. Obowiązują one zarówno pracodawców, jak i pracowników – jako uczestników ruchu. Warto mieć także świadomość, że ze względu na międzynarodowy charakter działalności związanej z transportem, dotyczą nas nie tylko przepisy krajowe, ale także międzynarodowe. Najczęściej będziemy mieć tutaj do czynienia z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej. Jednym z wymogów jest rejestrowanie czasu pracy przy pomocy tachografów cyfrowych. W ich obsłudze niezbędna jest indywidualna karta kierowcy.

Czym jest karta kierowcy?  

Jest to karta, którą zobowiązany jest posiadać każdy zawodowy kierowca, który wykonuje pracę, jeżdżąc samochodem, na którego pokładzie musi znaleźć się tachograf cyfrowy. Od 2005 roku każdy uczestnik transportu zorganizowanego poruszający się po drogach Unii Europejskiej jest zobowiązany posiadać tachograf – urządzenie rejestrujące, które pozwala na kontrolowanie czasu jazdy kierowców. Nadzór nad przestrzeganiem ustalonych norm ma przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Kierowcy nie mogą przekraczać wskazanego czasu pracy (8 h) i zachowania odpowiednich przerw pomiędzy kursami. Dzięki temu mają być odpowiednio zregenerowani i gotowi do uczestniczenia w ruchu. Do obsługi tachografu potrzebna jest właśnie imienna karta kierowcy. Pozwala ona na zbieranie danych dotyczących przejazdu, tj. postoje, przejechane kilometry, czas jazdy. Każdy kierowca może posiadać tylko jedną ważną kartę i zobowiązany jest do posługiwania się wyłącznie własną kartą, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jak długo ważna jest karta kierowcy i jakie konsekwencje grożą w przypadku wygaśnięcia jej ważności?

Karta kierowcy jest wydawana na 5 lat, natomiast ważne jest to, że okres ważności karty musi pokrywać się z ważnością prawa jazdy. Jeśli jego ważność kończy się przed upływem ważności karty, to ważność karty wygasa w tym samym czasie.

Jeśli chodzi o kary związane z brakiem aktualnej karty kierowcy, należy liczyć się przede wszystkim z konsekwencjami finansowymi. Za brak ważnej karty kierowcy kierowca zapłaci karę finansową w wysokości 5000 zł. Warto też pamiętać o tym, że w sytuacji spowodowania wypadku samochodowego kierowca pojazdu, prowadzący bez karty kierowcy, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Jak ułatwić obsługę tachografu?

Nadzorowanie i poprawne rozliczanie czasu pracy spoczywa nie tylko na kierowcach, ale też na pracownikach administracyjnych. Obsługa tachografu i sczytywanie danych to czasochłonne zajęcia, które zmniejszają wydajność floty i stwarzają ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego. Na rynku znajdziemy dziś rozwiązania takiej jak WEBFLEET Tachograph Manager. Pozwala ona na zdalne pozyskiwanie danych z tachografów cyfrowych, w wybranych odstępach czasowych. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie obowiązki związane z obsługą tachografu zostaną spełnione.

W transporcie pojawia się coraz więcej zdalnych i cyfrowych rozwiązań, które przyspieszają i usprawniają wiele procesów administracyjnych. Jedną z newralgicznych kwestii jest obsługa tachografu cyfrowego. Dzięki odpowiednim systemom i możliwość zdalnego przesyłania plików DDD można znacznie efektywniej zarządzać flotą pojazdów.