LOADING

Type to search

Zdrowie

Kiedy niedosłuch postępuje… konsekwencje zaniechania leczenia niedosłuchu

Częściowa lub całkowita utrata słuchu stanowi niejednokrotnie bardzo złożony problem. Osoba, którą dotnie niedosłuch musi bowiem niejako od nowa nauczyć się funkcjonować w środowisku domowym, w pracy czy w otoczeniu. Zwykła rozmowa z bliskimi, słuchanie radia, czy rozmowa ze znajomym na ulicy może okazać się nie lada wyzwaniem. Niezwykle istotne jest zatem prawidłowe i odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia niedosłuchu, ponieważ konsekwencje jego zaniechania mogą prowadzić do poważnych problemów w normalnym funkcjonowaniu.

Niedosłuch jako naturalna konsekwencja starzenia się.

Jedną z naturalnych konsekwencji starzenia się jest pogorszenie słuchu. Szacuje się, że w Polsce na niedosłuch cierpi co czwarta osoba po 65. roku życia. Osoby te mają ubytek słuchu, który swoim stopniem odpowiada niepełnosprawności słuchowej. Nie bez uwagi pozostaje również fakt, że Polskie społeczeństwo się starzeje, a seniorów jest wśród nas coraz więcej. Eksperci szacują, że w 2060 roku w Europie co trzeci obywatel będzie miał powyżej 65 lat. Dane te uświadamiają, jak ważne jest wprowadzenie odpowiedniego leczenia niedosłuchu, co będzie mogło realnie podnieść jakość życia wśród seniorów, którzy będą stanowić znaczną część społeczeństwa. Ważnym aspektem jest w tym przypadku również rozwój techniki, który pozwoli na wprowadzanie sprzętów najwyższej jakości takich jak cyfrowy aparat słuchowy.

Dobry słuch jest czynnikiem niezbędnym do porozumiewania się z innymi ludźmi. Fakt tego, jak dobrze słyszymy jest jednym z czynników bezpośrednio wpływających na nasze relacje z ludźmi. Przekłada się to na efektywność kontaktów społecznych jak np. funkcjonowanie w pracy, możliwość korzystania z usług, czy też załatwianie spraw urzędowych.

Konsekwencje zaniechania leczenia niedosłuchu.

Konsekwencje leczenia niedosłuchu lub niekorzystania ze sprzętów takich jak cyfrowy aparat słuchowy mogą przekładać się na realne pogorszenie jakości życia. Warto mieć także świadomość, że problem niedosłuchu często dotyczy osób z podeszłym wieku, które może dotykać wykluczenie także ze względu na wiek.

Jednymi z najczęściej występujących konsekwencji nieleczenia niedosłuchu są:

  • ograniczenie samodzielności – im większy ubytek słuchu, tym trudniej uzyskać informacje w urzędzie, sklepie, komunikacji publicznej, co przekłada się na niemożność samodzielnego zrobienia zakupów czy załatwienia spraw urzędowych;
  • ryzyko utraty pracy – w wielu przypadkach komunikacja z innymi jest podstawą pracy, a niedosłuch może wpłynąć negatywnie na możliwość zarobkowania, co może okazać się sporym problemem w związku ze znacznym wydłużeniem wieku produkcyjnego i konieczności zabiegania o zachowanie stanowiska pracy;
  • pogorszenie kontaktów z bliskimi – osoba cierpiąca na niedosłuch może mieć problemy z rozmową i wycofywać się ze spotkań rodzinnych i pogawędek z bliskimi, które mogą powodować u niej dyskomfort, zawstydzenie i poczucie niezrozumienia;
  • rezygnacja z pasji – osoby z ubytkiem słuchu często rezygnują z pasji i aktywności, które sprawiały im przyjemność obawiając się wykluczenia lub po prosu nie mogąc w nich w pełni uczestniczyć.

Jak widać, zaniechanie leczenia niedosłuchu może przynieść negatywne skutki, które realnie wpłyną na pogorszenie jakości życia. Ważne jest zatem odpowiednio wczesne wprowadzenie leczenia lub skorzystanie z aparatu słuchowego.