LOADING

Type to search

Technologie Zdrowie

Jak utylizować amalgamat dentystyczny?

Amalgamaty stosowane są w stomatologii od ponad stu pięćdziesięciu lat. Niestety, ale zawarta w nich rtęć jest substancją toksyczną, mającą negatywny wpływ na zdrowie każdego człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o odpowiednią utylizację amalgamatów. Na czym ona polega i jak należy ją wykonać, aby była bezpieczna zarówno dla nas, jak i całego otoczenia?

Podstawowe zasady utylizacji amalgamatów

Od kilku lat trwają nieustanne spory na temat tego, czy plomby amalgamatowe powinny zostać całkowicie wycofane z branży dentystycznej. Z pewnością wiadomo jednak, że 50% ich składu zawiera niebezpieczną dla naszego organizmu rtęć. Szczególnie ważne jest więc, aby w pełni przestrzegać zasad prawidłowej utylizacji amalgamatu.
Amalgamatu absolutnie nie wolno wrzucać do kanalizacji, nie może być również wydalany wraz z odpadami medycznymi. Nie powinno się go również umieszczać w pomarańczowych torbach, przeznaczonych do wyrzucania większości odpadów medycznych, ze względu na to, że w trakcie spalania wydala szkodliwe dla środowiska substancje.
Ponieważ amalgamat powszechnie zaliczany jest jako odpad niebezpieczny, lekarze i stomatolodzy najczęściej oddają go do ponownego przetworzenia. Podczas codziennego użytku należy całkowicie zastąpić stosowanie wolnej rtęci, na rzecz bezpieczniejszych kapsułek amalgamatowych.

Odpady pochodzące z amalgamatu należy zbierać, a następnie magazynować jedynie w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Muszą być one szczelne i właściwe zabezpieczone, aby metal w żaden sposób nie mógł dostać się na zewnątrz. Amalgamat, który kwalifikuje się do kolejnego przetworzenia, powinien zostać odpowiednio oznaczony. Na opakowaniu muszą znaleźć się dane z dokładną datą, od kiedy zaczęto zbierać substancję, a także adres i numer telefonu danej instytucji przechowującej amalgamat.

Koniecznością jest posiadanie specjalnego zestawu służącego do bezpiecznego usuwanie przypadkowo rozlanej rtęci. Warto również, systematycznie sprawdzać zlew, a także syfon w pomieszczeniach, w których używane są amalgamaty dentystyczne. Resztki lub wszelkie pozostałości z substancji mogą zatrzymywać się w rurach, co może doprowadzić do przedostania się metalu na świat zewnętrzny.

Oczywiście, najrozsądniej jest ograniczyć użytkowanie amalgamatów do minimum, chociażby poprzez wykorzystywanie jednej kapsułki zamiast dwóch do wykonywania wypełnień.

Jeśli jednak gabinet stomatologiczny decyduje się na wykorzystywanie wypełnień amalgamatowych, od stycznia 2019 będzie musiał wyposażyć się w separator amalgamatu, który dodatkowo należy transportować – a zgromadzony w nim amalgamat utylizować przez profesjonalną firmę posiadającą stosowne pozwolenia i certyfikaty.

Tags: