LOADING

Type to search

Styl życia

Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

Ustawa o ochronie praw lokatorów nierzadko utrudnia bądź uniemożliwia właścicielowi nieruchomości pozbycie się nieuczciwych najemców. Rozwiązaniem tego problemu jest najem okazjonalny. To szczególna umowa najmu, która ogranicza nieco prawa lokatorów, a poszerza prawa osób wynajmujących domy lub mieszkania.

Na czym polega najem okazjonalny?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami właściciel lokalu mieszkalnego może zażądać od lokatorów jego przymusowego opuszczenia. Taka możliwość występuje, gdy lokator korzysta z lokalu w sposób niezgodny z umową lub przeznaczeniem, a także w sytuacji, kiedy nie płaci czynszu przez 3 miesiące lub dłużej. W przypadku braku dobrowolnej eksmisji, właścicielowi nieruchomości pozostaje wstąpienie na drogę sądową, co w praktyce uniemożliwia szybkie pozbycie się najemców. Rozwiązaniem tego problemu jest najem okazjonalny, który posiada taką samą moc prawną, co każda poprawnie spisana standardowa umowa najmu. Jego ogromną zaletą jest to, że umożliwia szybkie pozbycie się nieuczciwych lokatorów bez konieczności wytaczania procesów sądowych. Z umowy najmu okazjonalnego skorzystać mogą wyłącznie osoby prywatne, które wynajmują lokale mieszkalne innym osobom nieprowadzącym w nich działalności gospodarczej.

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się, jak powinna wyglądać umowa najmu okazjonalnego Końskie to miejscowość, którą warto odwiedzić. Na jej terenie można znaleźć wynajmujących, którzy zdecydowali się na zabezpieczenie swych praw w taki sposób. W celu zawarcia umowy najmu okazjonalnego konieczne jest dostarczenie przez najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opuszczenia użytkowanego lokalu w terminie wyznaczonym w żądaniu egzekucyjnym. Najemca musi także wskazać inne miejsce zamieszkania, do którego się uda w przypadku wydania decyzji o obowiązku opuszczenia zajmowanego lokalu. Co istotne, właściciel wskazanego przez najemcę mieszkania lub domu musi dostarczyć oświadczenie o tym, że wyraża zgodę na przyjęcie najemcy w swojej nieruchomości po zakończeniu umowy najmu. Po spełnieniu wymienionych wymagań możliwe jest spisanie umowy najmu okazjonalnego. Umowa sporządzana jest na czas określony, jednak nie dłuższy niż 10 lat.

Podsumowanie

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego pozwala wynajmującym nieruchomości uniknąć długotrwałego procesu eksmisyjnego i związanych z nim kosztów. Brak wiedzy sprawia jednak, że tego rodzaju rozwiązanie często wzbudza obawy wśród najemców. Warto więc przed zawarciem umowy wyjaśnić motywy swojego postępowania, by uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.