LOADING

Type to search

Biznes Technologie

Cięcie laserowe a cięcie strumieniem wody – porównanie

Cięcie laserowe i cięcie strumieniem wody to dwie nowoczesne metody obróbki tworzyw – każde z nich ma swoje wady i zalety, jednak nie każdy jest ich świadom. Aby wybrać odpowiednią metodę obróbki warto jest poznać szczegóły różniące te metody od siebie. Poniższy artykuł ukazuje porównanie tych dwóch metod obróbki tworzyw.

Czym jest cięcie laserowe? 

Cięcie laserowe jest jedną z nowoczesnych metod obróbki. W toku tego procesu używany jest czynnik tnący w postaci gorącego promienia lasera i gazu technicznego – gaz ten charakteryzuje się dużą czystością. Możliwe jest wykorzystanie jednej z trzech technik cięcia laserowego. To jaką techniką posłuży się specjalista jest zależne od posiadanego przez niego sprzętu, a dokładniej jego specyfikacji, Do metod cięcia laserowego należą metody takie jak:

  • spalanie,
  • stapianie,
  • sublimacja.

Ta metoda rozdzielania termicznego charakteryzuje się dużą dokładnością, szybkością i wszechstronnością. Proces polega na aplikacji światła lasera na powierzchnie materiału – dochodzi wtedy do jej nagrzania, które skutkuje w zależności od użytego urządzenia: stopieniem/odparowaniem materiału. Aby uzyskać precyzyjne wyniki i dużą powtarzalność, trzeba zainwestować w nowoczesne wycinarki laserowe.

Czym jest cięcie strumieniem wody?

Cięcie strumieniem wody stanowi następną nowoczesną technikę produkcji. Czynnikiem tnącym jest w tym przypadku woda pod bardzo dużym ciśnieniem, która aplikowana jest na bardzo małą powierzchnie. Ciśnienie strumienia wody używanego do przecinania może osiągać wartości aż 4137 barów. Możliwe jest zastosowanie w tej technice mieszanki wody i ścierniwa. Specjaliści uważają, że cięcie strumieniem wody na zimno umożliwia kształtowanie materiału. Usługodawcy wymieniając korzyści płynące z tej techniki cięcia wspominają o: dużej precyzji, szybkości, wysokiej jakości efektu końcowego, braku nierówności krawędzi, dużym stopniu bezpieczeństwa dla wykonującego cięcie oraz środowiska, małej szerokości szczeliny.

Cięcie laserowe kontra cięcie strumieniem wody

Chcąc porównać cięcie laserowe i cięcie strumieniem wody można przeanalizować czynniki takie jak: grubość możliwych do obróbki metali, precyzja cięcia, wszechstronność wykorzystania metod oraz końcowy efekt uzyskany poprzez cięcie daną metodą.

W przypadku grubości możliwych do obróbki metali wygrywa cięcie strumieniem wody – tą metodą można obrabiać metale grubsze niż w przypadku zastosowania cięcia laserowego.

Cięcie strumieniem wody charakteryzuje się również większą precyzją.

Obie metody są wszechstronne – o ile cięcie laserowe umożliwia dodatkowo grawerowanie, a w przypadku cięcia strumieniem wody możliwe jest wyłącznie cięcie, to z kolei cięcie strumieniem wody pozwala na cięcie materiału 3D.

Końcowy efekt uzyskany po cięciu może różnić się w przypadku tych dwóch metod. Cięcie laserowe może prowadzić do powstania na powierzchni materiału nieestetycznych zabrudzeń i powierzchownych przypaleń – które da się jednak zazwyczaj doczyścić. Z kolei cięcie strumieniem wody nie prowadzi do odbarwień. Należy jednak pamiętać, że cięcie strumieniem wody opiera się na zastosowaniu dużej siły fizycznej – przez co może nie być odpowiednim rozwiązaniem w przypadku małych obiektów.