LOADING

Type to search

Dzieci Zdrowie

Wskazania do wykonania przezciemiączkowego badania mózgu u niemowląt

USG przezciemiączkowe można wykonać u noworodków i niemowląt. Może ono ujawnić wiele nieprawidłowości, które wynikać mogą z niskiej masy urodzeniowej dziecka, wcześniactwa czy wad wrodzonych. Rodzice mający wątpliwości co do sposobu przeprowadzania USG, nie powinni się niczego obawiać. Jest to bowiem bezbolesne, nieinwazyjne badanie, które z całą pewnością nie pogorszy stanu zdrowia dziecka.

USG przezciemiączkowe noworodków i niemowląt

USG przezciemiączkowe wykonuje się wyłącznie u noworodków i niemowląt, gdyż jedynie na wczesnym etapie życia czaszka nie jest jednorodną kostną puszką. U dzieci, tuż po urodzeniu czaszka składa się z kości, które nie są jeszcze do końca ze sobą zrośnięte. Pomiędzy nimi znajdują się miękkie fragmenty, które określane są jako ciemiączko. Po urodzeniu każde dziecko ma aż 6 ciemiączek, dzięki którym USG jest w stanie zobrazować między innymi tkankę mózgową, naczynia mózgu i przestrzenie płynowe wewnątrzmózgowe. Dzięki wykorzystywanej dziś aparaturze do USG możliwe jest oglądanie struktur mózgu w dwóch płaszczyznach.

Kiedy USG przezciemiączkowe jest niezbędne?

USG przezciemiączkowe najlepiej wykonać w pierwszym roku życia dziecka. Wskazaniem do przeprowadzenia badania jest mała masa urodzeniowa i wcześniactwo (masa ciała < 1500 g, wiek płodowy < 32 tygodnia). W przypadku dzieci, które urodziły się przed planowanym terminem, USG przezciemiączkowe wykonywane jest tuż po przyjściu malucha na świat, jeszcze w trakcie pobytu na oddziale szpitalnym. Powodem tego jest większe ryzyko wystąpienia u wcześniaków krwawienia śródczaszkowego, które może mieć duży wpływ na przyszłe życia i stan zdrowia dziecka. USG przezciemiączkowe umożliwia szybkie wykrycie krwawienia i tym samym odpowiednio szybkie wdrożenie leczenia.

USG przezciemiączkowe pozwala ocenić stan mózgu dziecka, u którego doszło do niedotlenienia. Wskazaniem do wykonania badania jest epizod niedotlenienia, do którego doszło zarówno w trakcie ciąży, jak i podczas porodu. Ultrasonografia, w tym przypadku, pozwala wykryć uszkodzenia, do jakich mogło dość w czasie braku dopływu tlenu do mózgu. Jest to bardzo ważne badanie biorąc pod uwagę konsekwencje niedotlenienia – upośledzenie psychoruchowe, zagrożenie padaczką, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym.

Stwierdzenie wady płodu (na przykład wady odcinka krzyżowo-lędźwiowego, rozszczepu podniebienia, posiadania dodatkowego palca) jest kolejną przesłanką świadczącą o tym, że badanie główki dziecka jest niezbędne. USG pozwala określić, czy wady nie występują również w obrębie innych układów. Specjalista zaleci USG przezciemiączkowe także u noworodka, u którego istnieje podejrzenie torbieli czy guza mózgu. Odpowiednio szybkie postawienie diagnozy oznacza szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia, które może uratować życie dziecka. USG główki wykonywane jest również u dzieci, w przypadku których rodzice zaobserwowali epizody bezdechu. Wskazaniem są również zaburzenia o niejasnej etiologii, do których zalicza się drgawki, drżenia, oczopląs, „krzyk mózgowy”, zwiększone / obniżone napięcie mięśni, opóźniony rozwój ruchowy. Ponadto ultrasonograficzne badanie główki noworodka wykonywane jest u dzieci, których matki miały w trakcie ciąży cukrzycę, czy u których doszło do zakażenia wewnątrzmacicznego. Przesłanką jest także zaburzenie tętna płodu, trudny poród, małogłowie lub wodogłowie dziecka oraz zaburzenia krzepnięcia.

USG przezciemiączkowe – bezpieczna diagnostyka

USG przezciemiączkowe jest badaniem całkowicie bezpiecznym. Brak emitowania promieniowania sprawia, że USG można bez obaw wykonywać nawet w przypadku dzieci, które niedawno przyszły na świat. Badanie nie wywołuje żadnych efektów ubocznych. Co ważne, szczególnie z punktu widzenia samego dziecka, ale i jego rodziców, USG przezciemiączkowe jest nieinwazyjne i całkowicie bezbolesne. Dodatkowo w przypadku najmłodszych pacjentów, dla ich komfortu, diagnosta podgrzewa do temperatury ciała żel, który stosowany jest w trakcie badania.

USG przezciemiączkowe nie wymaga żadnego przygotowania. Jedyną przeszkodą, która może uniemożliwić wykonanie badania jest wiek dziecka. Całkowicie zarośnięte ciemiączko przednie u 2-letnich dzieci nie pozwala na wykonanie USG.

Z reguły istnieje możliwość, by w trakcie USG pozostawali przy dziecku jego rodzice, co może pozytywnie wpłynąć na małego pacjenta, który czując obok siebie bliskie osoby, jest spokojniejszy. Ogromną zaletą USG przezciemiączkowego jest możliwość przeprowadzenia badania przy łóżku pacjenta.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę: http://www.gabinetusg.com.pl