LOADING

Type to search

Biznes

Kto może założyć spółkę z o.o. i dlaczego to się opłaca?

Spółka z o.o. jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest popularna nie bez powodu – to jedna z najelastyczniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i ekonomicznego. Kto może założyć spółkę z o.o. i jakie są jej główne cechy?

Spółka z o.o. – czym jest i kto może ją założyć?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) to spółka prawa handlowego. Wspólnicy przedsiębiorstwa funkcjonującego w tej formie prawnej za zaciągnięte zobowiązania odpowiadają w ograniczonym zakresie. Do zakładania spółek z o.o. uprawnione są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Może to być kilku wspólników – osób fizycznych lub prawnych, bądź jedna osoba fizyczna, nie jest natomiast możliwe założenie spółki z o.o. przez jedną osobę prawną. Jest spółką kapitałową, a minimalny kapitał zakładowy konieczny za założenia spółki w tej formie wynosi 5 000 złotych. Wniesiony przez wspólników wkład określa udział poszczególnych wspólników w spółce, a więc i w zysku podmiotu.

Główną zaletą spółki z o.o. jest brak pełnej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Podmiotem odpowiedzialnym jest sama spółka, i ona odpowiada w sposób nieograniczony. Odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wysokości wniesionych wkładów. Jednakże gdyby egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, a pozostałyby należności do spłaty, wówczas całym swoim majątkiem odpowiadają członkowie zarządu. Jedynym sposobem uwolnienia się od tej odpowiedzialności przez wspólnika jest wykazanie, że w odpowiednim czasie wnioskował on o ogłoszenie upadłości spółki. Warto więc trzymać rękę na pulsie.

Dodatkową zaletą funkcjonowania w ramach spółki z o.o. jest brak konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne przez wspólników. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy wspólnik jest tylko jeden – wówczas musi on składki odprowadzać.

Przekształcenie w spółkę z o.o.

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności na własny rachunek najchętniej wybierają formę jednoosobowej działalności gospodarczej, ze względu na elastyczność, niewielkie koszty założenia i związane z tym formalności. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać przekształcenia w spółkę z o.o. Zmienić formę działalności można na dwa sposoby – poprzez przekształcenie dotychczasowej działalności w spółkę z o.o. na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych lub zakładając spółkę z o.o i wnosząc do niej aport w postaci przedsiębiorstwa. Przekształcenie wiąże się z licznymi formalnościami, jednak niesie ze sobą wiele korzyści, z których główną jest ograniczenie odpowiedzialności.

Księgowość spółki z o.o.

Spółka z o.o. zobowiązana jest prowadzić pełną księgowość. Spółka taka musi ewidencjonować każdy, nawet najmniejszy wpływ i wydatek. Spółka musi tworzyć dokumenty takie jak rachunek zysków i strat, bilans czy informacje dodatkowe. Jest to dość skomplikowane i wymaga profesjonalnej pomocy, którą najlepiej zajmie się biuro rachunkowe, którego specjalnością jest prowadzenie usług księgowych dla spółek tego typu.

Spółka z o.o. jest rozwiązaniem korzystnym głównie ze względu na ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Z jej prowadzeniem wiąże się jednak również szereg obowiązków, zwłaszcza w zakresie księgowości.