LOADING

Type to search

Biznes

Jak chronić życie i zdrowie osób pracujących na wysokościach?

Praca na wysokościach należy do jednych z najniebezpieczniejszych zajęć. Wykonując ją pracownik naraża zarówno swoje zdrowie, jak i życie. Dlatego, aby zmniejszyć ryzyko, należy stosować odpowiednie środki ochrony, na przykład szelki bezpieczeństwa, czy też hełm.

Praca na wysokościach – na czym polega i czym grozi?

Praca na wysokości to wykonywanie zadań służbowych na konstrukcjach budowlanych, rusztowaniach, stropach, drabinach, kominach lub innych podwyższeniach, które znajdują się na wysokości przynajmniej 1,0 m nad poziomem terenu, bądź poziomem podłogi.

Upadki z wysokości w trakcie wykonywania obowiązków służbowych są jednym z najczęstszych przyczyn uszkodzeń ciała i śmierci pracowników. Warto jednak podkreślić, że nie każda praca na wysokości jest szczególnie niebezpieczną. Niemniej jednak, do jej wykonywania niezbędne jest:

  • aktualne orzeczenie lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
  • odbycie szkolenia w zakresie bhp oraz instruktaż zapoznający pracowników ze specyfiką prac na wysokości oraz zagrożeniami występującymi na danym stanowisku pracy.

Osoby pracujące na wysokości powinny zdawać sobie sprawę z ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Niebagatelne znaczenie mają również środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Powinny znaleźć się w użyciu, gdy nie da się uniknąć sytuacji, w których wykonywanie konkretnych czynności możliwe jest jedynie przy ich użyciu.

Środki ochrony zbiorowej – o tym należy pamiętać!

W pierwszej kolejności, w celu zabezpieczenia pracowników wykonujących pracę na wysokości powinny być stosowane środki ochrony zbiorowej. Najpowszechniejszym zabezpieczeniem przy tego rodzaju pracach jest balustrada bezpieczeństwa i rusztowania. Niemałą popularnością cieszą się także siatki bezpieczeństwa, które dzieli się na siatki:

  • typu S – używane do zabezpieczenia prac na konstrukcjach hal i otworów w stropach budynków,
  • typu T – stosowane w celu powstrzymywania spadania w trakcie prac przy krawędziach budynków,
  • typu V – mocowane do wsporników typu „szubienica”,
  • typu U – siatki używane do zabezpieczenia krawędzi.

Środki ochrony zbiorowej mogą mieć przerwy tylko w miejscach wejścia lub zejścia ze schodów lub drabin.

Ochrona indywidualna pracownika – co jest niezbędne na wysokościach?

W przypadku, gdy zastosowanie balustrad nie jest możliwe, należy stosować inne, równie  skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków danej pracy. Środki ochrony indywidualnej są zatem koniecznością. Mimo, że w wielu przypadkach spowalniają pracę i generują czasochłonne obowiązki osób nadzorujących pracę, użycie środków ochrony indywidualnej jest konieczne, bez tego praca byłaby niemożliwa.

Głównym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości są szelki bezpieczeństwa wyposażone w pasy udowe i barkowe, które nie zapobiegają upadkom, ale doprowadzają do bezpiecznego zatrzymania spadającego człowieka. Szelki równomiernie rozkładają siły, które towarzyszą powstrzymywaniu spadania. Aby mogły być skuteczne, muszą cechować się ergonomiczną konstrukcją i właściwie dopasowanymi punktami

zaczepowymi. Należy podkreślić, że szelki bezpieczeństwa wymagają regularnej kontroli stanu technicznego. Powinna być ona przeprowadzana przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo w zakładzie pracy.

Do elementów sprzętu ochrony indywidualnej należą również podzespoły odpowiedzialne za łączenie klamry zaczepowej szelek bezpieczeństwa z punktem kotwiczącym. Zatrzymują one upadek i eliminują ryzyko wystąpienia szkodliwych dla organizmu skutków utraty prędkości spadania. Wśród elementów, które pełnią funkcję łącząco – amortyzującą znajdują się: urządzenia samozaciskowe, amortyzatory bezpieczeństwa oraz urządzenia samohamowne.

Na wysokości nie można zapomnieć o hełmie ochronnym. Jego zadaniem jest między innymi ochrona przed spadającymi przedmiotami, i uderzeniem o nieruchome niebezpieczne przedmioty na miejscu pracy. Hełmy wykorzystywane przez osoby pracujące na wysokościach muszą spełniać normę EN 397. Z drugiej strony nie wszystkie, które spełniają tę normę, są odpowiednie do pracy na wysokościach. Istotne jest, aby hełm nie spadał z głowy podczas pracy.

Źródło: Glovex.com.pl – Odzież ochronna