LOADING

Type to search

Biznes

Co to jest zarządzenie pokontrolne WIOŚ? Kto pomoże Ci w jego realizacji?

Kontrola WIOŚ ujawniła rozbieżności między stanem faktycznym a postulowanym w dokumentacji środowiskowej, w związku z czym musisz wypełnić zarządzenie pokontrolne? Sprawdź, co to w praktyce oznacza i kto może pomóc Ci w realizacji wymaganych zaleceń.

Kontrola WIOŚ – jakimi narzędziami dysponują inspektorzy w przypadku stwierdzenia uchybień?

 WIOŚ, czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, dysponuje wachlarzem narzędzi, które pozwalają inspektorom zareagować na stwierdzone podczas kontroli uchybiania względem wydanych decyzji środowiskowych i obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska. Są to takie środki jak:

  • zarządzenie pokontrolne,
  • zalecenia pokontrolne,
  • decyzja administracyjna,
  • postępowanie administracyjne.

Po kontroli WIOŚ może od razu wszcząć postępowanie administracyjne w celu wymierzenia sankcji za stwierdzone naruszenia. Zwyczajowo jednak inspektorzy najpierw wydają zarządzenie pokontrolne, a dopiero później – gdy uchybienia nie zostaną usunięte – podejmują bardziej drastyczne kroki. Dzięki temu nieprawidłowo funkcjonujący podmiot ma szansę na poprawę.

Zarządzenie pokontrolne – co to? Jakie elementy musi zawierać?

 Zarządzenie pokontrolne to formalne, urzędowe stwierdzenie niezgodności dostrzeżonych podczas kontroli przeprowadzanej przez WIOŚ. To władczy akt organu administracji publicznej, który rozstrzyga o obowiązku informacyjnym adresata i jest kierowany do konkretnej jednostki.

Zarządzenie pokontrolne zawiera zalecenia, które stanowią odzwierciedlenie udokumentowanych w protokole kontroli uchybień, i może zostać wydane w przypadku wykrycia choćby jednego naruszenia względem obowiązujących podmiot decyzji środowiskowych i przepisów prawa ochrony środowiska.

W zarządzeniu pokontrolnym WIOŚ wskazuje również termin, do kiedy skontrolowany podmiot ma poinformować Inspektorat o tym, czy i jakie działania wdrożył w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Na podstawie przekazanych informacji WIOŚ może ocenić, czy odnotowany stan uchybień ustał.

Co ważne, zarządzenie pokontrolne nie nakłada na podmiot nowych obowiązków, a „jedynie” potwierdza istniejące naruszenia względem już dotyczących go decyzji środowiskowych i przepisów prawa ochrony środowiska. Zobowiązuje również do poinformowania Inspektoratu o podjętych czynnościach naprawczych.

Czy można odwołać się od zarządzenia pokontrolnego lub je zaskarżyć?

 Chociaż zarządzenie pokontrolne zawiera elementy, które wskazywałyby, że jest decyzją administracyjną, stanowi akt władczy. W efekcie podmiot nie może się od niego odwołać. Nie oznacza to jednak, że nie może nie zrobić nic, jeśli nie zgadza się z jego treścią i zaleceniami. W tym celu adresat musi – za pośrednictwem WIOŚ-u – wystąpić ze skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ma na to 30 dni od czasu, kiedy dowiedział się o wydaniu zarządzenia pokontrolnego.

Zarządzenie pokontrolne można uchylić, jeżeli z treści protokołu kontrolnego nie wynika jednoznacznie, że faktycznie doszło do naruszenia prawa, a tym samym nie można zweryfikować poczynań ustalonych w tym zakresie przez Inspektorat. Podstawą do wydania zarządzenia pokontrolnego jest bowiem odpowiednio udokumentowany protokół kontroli.

Zaskarżenie zarządzenia pokontrolnego jest jednym ze sposobów na uniknięcie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wymierzenie sankcji za naruszenie obowiązków środowiskowych, które może zakończyć się nawet wstrzymanie działalności. Warto je zatem rozważyć, jeżeli istnieją ku temu przesłanki.

Zastanawiasz się, czy w Twoim przypadku zaskarżenie zarządzenia pokontrolnego ma sens? A może chcesz z należytą starannością wypełnić zalecenia WIOŚ i pozbyć się rozbieżności między stanem faktycznym a deklarowanym w dokumentacji środowiskowej? Skontaktuj się ze specjalistami ds. konsultingu środowiskowego. Rozwieją oni wszystkie Twoje wątpliwości i pomogą w zaskarżeniu lub wypełnieniu zarządzenie pokontrolne.

źródło: EkoMeritum konsulting środowiskowy